Wednesday, November 22, 2006

Bismillah

dont get mad
or you'll end up regretting it later

dont get mad
or you'll feel bad
very bad

dont get mad
or you'll get soo tired

dont get mad
or you'll be mad at yourself

dont get mad
or you'll look ugly

dont get angry
because Rasulullah said so

dont get angry
or you'll give shayatin a victory

now,
are you still mad at me?

p/s:
to myself,
jangan marah-marah, nanti cepat naik kedut di muka
bukannya tanda dah banyak pengalaman di dada
tapi lambang parahnya hati kita...

No comments: